Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W dniach 12-16 lutego 2018 r. CEiPM w Toruniu przygotowało bardzo interesującą ofertę dla młodzieży
planującej wykorzystać efektywnie swój czas w okresie ferii zimowych.


Program „Dobry Start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową” okazał się doskonałą alternatywą na spędzenie wolnego czasu. Celem programu było przygotowanie do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, aktywizacja zawodowa oraz rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoby uczestniczące w zajęciach zapoznały się z mechanizmami regulującymi rynek pracy oraz nauczyli się jak poprawnie konstruować dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny). Harmonogram spotkań obejmował cykl zajęć prowadzonych przez doradców zawodowych MCIZ Toruń oraz zaproszonych do współpracy gości. We wtorek, 13 lutego zorganizowana została giełda pracy, w trakcie której pośrednik pracy MBP w Toruniu,
przedstawiła aktualne oferty pracy dostępne w Toruniu oraz dokonała przedstawienia możliwości zatrudnienia na rynku krajowym i zagranicznym. W giełdzie udział wzięli również przedstawiciele GP People, którzy przedstawili aktualnie dostępne im oferty zatrudnienia. W czwartek 15 lutego, doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, poprowadzili zajęcia z zakresu coachingu i warsztaty motywacyjne.
Na koniec, pogadankę na temat coachingu i podstaw technik NLP wygłosił Marcin Gaciek, który podzielił się z uczestnikami wiedzą w zakresie treningu rozwoju osobistego. W piątek uczestnicy odbyli symulacje rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, które przeprowadził specjalista ds. rekrutacji reprezentujący firmę SEITO Polska Sp. z o.o.,
zajmującej się outsorcingiem procesów produkcyjnych. Po rozmowie, każdy z uczestników otrzymał informację zwrotną dotyczącą oceny jego osoby. Na zakończenie o możliwościach kariery w placówkach bankowych opowiedziały przedstawicielki Banku Zachodniego WBK, a uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe certyfikaty oraz upominki przygotowane przez sponsorów.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij

podziel się


Czytaj komentarze(7) dla numeru 689737622. 1. ten numer należy do firmy...