Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Blisko 27,9 tys. wniosków o 500 plus dla niesamodzielnych już trafiło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca roku wydano ponad 16,3tys. decyzji przyznających to świadczenie.
Od 1 października 2019r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął rozpatrywanie wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W województwie kujawsko-pomorskim do końca grudnia ZUS przyjął prawie 27,9 tys. wniosków o świadczenie 500 plus dla osób niesamodzielnych.


Najwięcej wniosków o świadczenie wpłynęło do Oddziału ZUS w Toruniu -14 542. Z kolei do Oddziału ZUS w Bydgoszczy tych wniosków wpłynęło 13 331. Zdecydowaną większość wniosków rozpatrujemy na korzyść klientów. Do końca roku wydaliśmy blisko 18,4tys. decyzji, w tym przyznających świadczenie 16,3tys. (bydgoski oddział ZUS przyznał 8,9tys. świadczeń, a toruński 7,4tys.).Co oznacza, że aż w 89% przypadków wydaliśmy decyzje pozytywne – informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Do wszystkich instytucji przyznających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło 672 700 wniosków, najwięcej – bo dokładnie 469 275 - do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. KRUS otrzymał 201 498 wniosków, ZER MSWiA -1614 wniosków, a 230 wniosków wpłynęło do wojskowych biur emerytalnych i 83 wnioski do BESW. W blisko 232 tys. przypadków Zakład wydał już decyzję przyznającą świadczenie – najczęściej w kwocie 500 zł. ZUS wydał też nieco ponad 34 tys. decyzji odmownych. Główne powody odmowy to brak niezdolności do samodzielnej egzystencji, przekroczenie kryterium 1600 zł, mieszkanie zagranicą, przebywanie w zakładzie karnym, wiek poniżej 18 roku życia – wylicza Krystyna Michałek. Dla kogo 500 plus dla niesamodzielnych Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych adresowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski, są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a łączna wysokość dotychczasowych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych nie może przekraczać kwoty 1 600 zł brutto. Przekroczenie tego kryterium dochodowego to jedna z najczęstszych przyczyn wydania decyzji odmawiającej świadczenia - wyjaśnia Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Warto przypomnieć, że osoba niesamodzielna to taka, u której z powodu upośledzenia funkcji organizmu na skutek choroby, urazu lub wieku stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność stałego albo długotrwałego wsparcia innej osoby w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych.
Nie zawsze będzie to 500zł Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Maksymalnie dochód może wynieść 1600 zł, więc przykładowo, jeżeli suma pobieranych dotychczas świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzyma 100 zł. Świadczenie może być przyznane nawet w kwocie kilku złotych, jeżeli dana osoba osiąga dochód bliski 1600 zł. Konieczny wniosek Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy przede wszystkim złożyć wniosek – formularz ESUN. Może to zrobić sam zainteresowany lub jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik bądź opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, chyba że jest ono w aktach ZUS. Osoby, które nie posiadają takiego orzeczenia do wniosku będą musiały dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką się znajdują oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne zaświadczenia, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wniosek o świadczenie można złożyć w każdym momencie. Należy jednak pamiętać, że tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek.
Nie musisz płacić za wydanie zaświadczenie o stanie zdrowia Jeśli mamy trudności w pozyskaniu od lekarzy takiego zaświadczenia, ZUS przyjmie wniosek bez tego dokumentu. - Poprosimy osobę składającą wniosek o wypełnienie dodatkowego formularza OL-9A. Jest to informacja o miejscach leczenia. Na podstawie tych danych ZUS we własnym zakresie pozyska dokumentacje medyczną niezbędną do wydania orzeczenia, ale należy liczyć się wówczas z możliwym wydłużeniem terminu realizacji wniosku - dodaje rzeczniczka.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(16) dla numeru 729414729. 1. ten numer należy do firmy...