Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 3 mln listów z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 roku na indywidualny numer rachunku składkowego.
W województwie kujawsko-pomorskim takich listów może spodziewać się ponad 147,5 tys. przedsiębiorców. To ostatni rok, w którym tego typu korespondencja przekazywana jest w formie papierowej.


Dzięki korespondencji każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, a także, jakie należności zostały z nich pokryte. Dowie się także, czy jego konto jest rozliczone na "zero", czy też występuje nadpłata lub niedopłata. W województwie kujawsko-pomorskim taki list trafi do 147,5tys. płatników, z terenu działalności bydgoskiego ZUS – do 74,8 tys. firm, z terenu działalności toruńskiego ZUS- do 72,7 tys. firm.
List z ZUS-u nie jest żadnym wezwaniem do zapłaty, a jedynie informacją o saldzie na koncie – uspokaja Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, czy nie pojawiła się na nim jakoś nadwyżka czy też zaległość. To ostatni raz, kiedy ZUS przekazuje te wiadomości w formie papierowej. Od przyszłego roku taka informacja będzie dostępna tylko w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dlatego zachęcamy do założenia profilu na PUE ZUS. Jest to bezpłatna usługa, która daje wiele możliwości – mówi Krystyna Michałek.
Przesłanie przedsiębiorcom informacji o stanie bieżących rozliczeń składkowych jest możliwe dzięki wprowadzeniu e-składki. Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki wpłacane są na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) jednym zwykłym przelewem. ZUS rozdziela wpłaty na pokrycie składek na ubezpieczenia i fundusze, a następnie rozlicza je począwszy od najstarszej należności. Zmiana ta spowodowała, że zamiast trzech lub czterech wpłat do ZUS wpływa tylko jedna łączna wpłata.
Każdy płatnik składek, który otrzyma korespondencję, powinien dokładnie ją przeczytać. W liście może się pojawić np. informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni zestawienie wpłat przesłane przez ZUS sprawdzić ze swoimi księgami finansowymi i zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład zgadza się z tą, którą oni mają po swojej stronie. Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem lub powiększeniem najbliższej płatności.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(11) dla numeru 977765613. 1. ten numer należy do firmy...