Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Każdy stulatek może liczyć na specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” może być różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Od marca dla nowych stulatków świadczenie wynosi 4 294,67zł brutto.
Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wynosi ono 100 procent kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Kwota ta ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Od marca 2020r. wynosi 4 294,67zł brutto. Rok temu było to 4003,88 zł, dwa lata temu natomiast 3731,13 zł.


Świadczenie honorowe nie podlega waloryzacji, co oznacza, że do końca życia wypłacane jest, co miesiąc w tej samej wysokości obok podstawowego świadczenia tj. emerytury czy renty. Dla osób, które ukończą sto lat od 1 marca świadczenie honorowe będzie wypłacane w kwocie 4 294,67zł brutto. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna – informuje rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
W całej Polsce ZUS wypłaca blisko 2,2 tys. osobom „premię za wiek”. W województwie kujawsko-pomorskim 116 osobom, które ukończyły 100 lat ZUS wypłaca świadczenie honorowe. Bydgoski oddział ZUS wypłaca 67 świadczeń dla stulatków, a toruński oddział ZUS - 49. Najstarszy mieszkaniec naszego regionu otrzymujący „dodatkową emeryturę” z ZUS to Bydgoszczanka, która w tym roku skończy 109 lat. Natomiast z terenu działania Oddziału ZUS w Toruniu najstarszy mieszkaniec, który otrzymuje z ZUS świadczenie honorowe ma 106 lat i mieszka w powiecie rypińskim – dodaje rzecznik.
Aby otrzymać świadczenie honorowe wystarczy ukończyć sto lat. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku. W ich przypadku ZUS sam załatwia formalności. Pozostałe osoby powinny złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.
Nie tylko ZUS wypłaca świadczenie honorowe. Wypłaty dla swoich emerytów i rencistów realizują także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i resortowe zakłady emerytalne: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(14) dla numeru 781578092. 1. ten numer należy do firmy...