Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Do 28 czerwca przedłużone zostanie prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Skorzystają z niego także rodzice dzieci w wieku do lat 8.
Mimo niezakończonego procesu legislacyjnego rodzice dzieci do lat 8 mogą składać wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres od 25 maja do 28 czerwca 2020 roku zarówno do ZUS, jak i do płatników składek, czyli pracodawców i zleceniodawców. Płatnicy składek, którzy wypłacają zasiłki powinni, więc przyjmować wnioski za ten okres. Natomiast wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego zarówno przez ZUS jak i płatników składek będzie dokonywana dopiero po wejściu w życie ustawy – informuje rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko albo, jeśli niania lub dzienny opiekun nie mogą zapewnić opieki z powodu COVID-19. Otrzymają go również ci rodzice, którzy nie wysłali dzieci do otwartej już placówki i sami się nimi opiekują. Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej. Nie zmieniły się zasady ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz wzór oświadczenia do jego uzyskania.
Niezbędne dokumenty
Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, rodzic musi złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a jego wzór znajduje się na stronie www.zus.pl. Jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to pracodawca albo zleceniodawca będzie musiał przekazać do ZUS oświadczenie rodzica razem z zaświadczeniem Z- 3 albo Z-3a. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan oświadczenia, potwierdzonego za zgodność z oryginałem, dołącza do zaświadczenia Z-3 albo Z-3a.
Ważne! Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłacą zasiłku. Jeśli rodzic złożył wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko) przed wejściem w życie ustawy, potraktujemy go, jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres. Okres tego zasiłku nie będzie wliczony do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(11) dla numeru 973959148. 1. ten numer należy do firmy...