Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dzieckiem, a wspierają ich w tym przepisy prawa. Jeśli ojciec dziecka podlega ubezpieczeniu chorobowemu to może skorzystać z trzech typów urlopów związanych z narodzinami dziecka. Są to: urlop ojcowski, macierzyński (zwany tacierzyńskim) i rodzicielski. Najczęściej tatusiowe decydują się na urlop ojcowski. Znacznie rzadziej biorą urlop rodzicielski. Sprawdzamy jak często po urlop ojcowski sięgają tatusiowe w województwie kujawsko-pomorskim.
Z każdym rokiem rośnie popularność urlopu ojcowskiego. Od stycznia do kwietnia tego roku 3258 ojców z naszego regionu otrzymało z ZUS -u zasiłek za urlop ojcowski. W skali kraju było ich prawie 61,4 tys. Trzy lata temu w analogicznym okresie z urlopu ojcowskiego skorzystało 2625 tatusiów z województwa kujawsko –pomorskiego, a w całym kraju ponad 50,5 tys. – informuje rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Z urlopu ojcowskiego mogą skorzystać tylko panowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu (np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej). Ubezpieczony tata ma prawo do urlopu ojcowskiego przez 2 tygodnie. Urlop ten może wykorzystać jednorazowo albo podzielić na dwie równe części. Należy pamiętać, że z urlopu ojcowskiego można skorzystać do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Później urlop przepada. Co ważne w tym samym czasie matka dziecka może przebywać na urlopie macierzyńskim, a ojciec dziecka na urlopie ojcowskim.
Jak napisać wniosek o urlop ojcowski?
Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika, który należy złożyć pracodawcy/zleceniodawcy najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego urlopu. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informacje, na jaki okres ma być udzielony. Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest również oświadczenie czy zasiłek za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu, a także skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem. Jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to pracodawca albo zleceniodawca będzie musiał przekazać do ZUS dokumenty rodzica razem z zaświadczeniem Z- 3 albo Z-3a.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wniosek o urlop ojcowski (formularz ZUS ZAO) wraz z drukiem Z-3b należy złożyć do ZUS-u przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(23) dla numeru 827532552. 1. ten numer należy do firmy...