Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W związku z realizacją nowego projektu pod nazwą „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs grantowy, o którego środki wnioskować mogą jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów.


Celem konkursu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie, za pośrednictwem jednostek samorządu terytorialnego, usług indywidualnego transportu door-to-door, a także poprawa dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Dzięki realizacji projektów grantowych, osoby o ograniczonej mobilności będą mieć zapewnione wsparcie bezpośrednio związane z możliwością rozwoju aktywności w życiu społecznym, zawodowym i publicznym.
Kwota przeznaczona na konkurs grantowy wynosi 45 000 000 zł, gdzie maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy dla uruchomienia usług transportowych door-to-door wynosi 1 000 000 zł, a w przypadku wniosku dotyczącego uruchomienia zarówno usług transportowych door-to-door, jak i wprowadzenia usprawnień/dostosowań w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych – 2 000 000 zł.
Jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie grantowym PFRON mogą składać wnioski w terminie od 22 czerwca br. do 21 sierpnia br. do godziny 14:00 wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(21) dla numeru 532155204. 1. ten numer należy do firmy...