Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Na początku września i października bydgoski oddział AMW wystawi na sprzedaż grunty w Toruniu.
Najpierw pod młotek trafi dawna policyjna nieruchomość przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82, za którą trzeba będzie zapłacić co najmniej 120 tys. zł. Następnie pojawi się szansa na zakup terenów przy ul. Wapiennej wycenionych na ponad 2,35 mln zł. Zyski ze sprzedaży pierwszej z nieruchomości Agencja Mienia Wojskowego przekaże na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego. Środki z zagospodarowania drugiej z nich przeznaczy na budowę nowych mieszkań dla żołnierzy zawodowych.


Już 1 września Odział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy rozstrzygnie przetarg na sprzedaż gruntu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82 w północno-wschodniej części miasta. Na nabywcę czekają tam dwie działki o łącznej powierzchni 1056 m.kw. Zapisy planistycznie dają nowemu właścicielowi możliwość wykorzystania ich na cele usługowe.
Choć teren nie jest uzbrojony, to zaledwie 100 m od granicy nieruchomości poprowadzone są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz gazowa. Działki położone są ok. 7 km od centrum Torunia i 10 km od węzła drogowego autostrady A1 w strefie pośredniej miasta.
Dokładnie miesiąc później na przetarg trafi nieruchomość przy ul. Wapiennej 5. Grunt o powierzchni blisko 1,2 ha położony jest w dzielnicy Grębocin nad Strugą, którą od centralnej części miasta dzieli dystans 10 km. Ze względu na swoje przeznaczenie działka powinna zainteresować nabywców, którzy planują inwestycje związane z budową obiektów handlowych. Dojazd do nieruchomości możliwy jest nie tylko samochodem, ale też komunikacją publiczną. Przystanek autobusowy położny jest w odległości 50 m. Niespełna 2 km dalej zlokalizowana jest stacja PKP Grębocin. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny przemysłowe, a także droga krajowa nr 15, wzdłuż której rozmieszczone są punkty handlowo-usługowe. Na południe od niej usytuowany jest niewielki kompleks ogródków działkowych oraz tereny Toruńskiej Energetyki. W pobliżu skrzyżowania ulic Wapiennej i Olsztyńskiej zlokalizowana jest nowa zabudowa wielorodzinna.
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej danej nieruchomości w terminie wskazanym w ogłoszeniach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.amw.com.pl w zakładce Nieruchomości. Zyski ze sprzedaży terenów przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie Agencja przekaże na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, z którego realizowane są zadania inwestycyjne oraz kupowane jest wyposażenie dla służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast środki uzyskane z zagospodarowania nieruchomości przy ul.Wapiennej przeznaczy na realizację ustawowych zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym realizację inwestycji mieszkaniowych dla żołnierzy.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(7) dla numeru 889530625. 1. ten numer należy do firmy...