Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Prawo do świadczeń ustaje ze śmiercią osoby uprawnionej. Jeżeli zgon świadczeniobiorcy nastąpił przed terminem płatności emerytury lub renty, a istnieje możliwość wstrzymania wypłaty tego świadczenia wówczas wstrzymanie świadczenia następuje od miesiąca, w którym nastąpił zgon.
W przeciwnym przypadku wstrzymanie wypłaty świadczenia następuje od miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zmarł emeryt -rencista. Listonosz, który przynosi emeryturę, rentę po śmierci emeryta-rencisty nie powinien jej wypłacać domownikom tylko zwrócić do ZUS, a uprawniony członek rodziny powinien złożyć do ZUS wniosek o wypłatę tzw. świadczenia niezrealizowanego. W sytuacji kiedy listonosz wypłaci świadczenie, ZUS ustali nadpłatę i będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty. Pieniądze wypłacone po śmierci emeryta -rencisty– trzeba zwrócić, jako nienależnie pobrane świadczenie. Jeśli to było świadczenie, które zmarłemu się należało (tj. za miesiąc, w którym emeryt-rencista zmarł - bez względu na to, w jakim dniu miesiąca) ZUS, na wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia wyda formalną decyzję i przekaże pieniądze osobom uprawnionym. Wniosek o niezrealizowane świadczenie należy złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której przysługiwało świadczenie. – informuje rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Jeśli świadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy, obowiązek zwrotu dotyczy świadczeń, wypłaconych za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć emeryta-rencisty.
Co to jest niezrealizowane świadczenie z ZUS Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone. Jeżeli np. ktoś zmarł we wrześniu, a ZUS nie wypłacił świadczenia, bo dostał informację o zgonie, to niezrealizowaną emeryturę można wypłacić członkom rodziny tej osoby - na ich wniosek. Niezrealizowane świadczenie to również takie świadczenie, o które zmarła osoba złożyła wniosek, ale nie otrzymała decyzji np. z powodu prowadzonego przez nas postępowania. Również w przypadku, gdy osoba, która ma ustalone prawo do świadczenia i która złożyła wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury lub renty, a przed załatwieniem tego wniosku przez ZUS zmarła – należność przysługująca zmarłemu może być wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń.- wyjaśnia rzeczniczka.
Przykład: Pani Kasia, emerytka, mieszkała z mężem. Kobieta zmarła w październiku i dlatego nie pobrała emerytury za październik. Jej mąż jest uprawniony do pobrania – jako niezrealizowanego świadczenia – emerytury żony za październik. ZUS wypłaci to świadczenie, pod warunkiem, że mąż złoży w tej sprawie wniosek. Kto może się starać o wypłatę niezrealizowanego świadczenia Prawo do niezrealizowanych świadczeń mają: · w pierwszej kolejności – mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe, · drugiej kolejności: – małżonkowie i dzieci, z którymi zmarły nie prowadził gospodarstwa domowego (w razie braku małżonka, dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła wspólne gospodarstwo domowe). · w trzeciej kolejności – inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła, w razie braku wymienionych wyżej małżonka i dzieci.
Jakie trzeba złożyć dokumenty Dokumenty, na podstawie których ZUS ustali uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności: · odpis aktu zgonu, · odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka, · odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci, · środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej. Druk wniosku o niezrealizowane świadczenie (druk ENS) dostępny jest na stronie internetowej zakładu, a także w każdej naszej placówce.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(6) dla numeru 543992292. 1. ten numer należy do firmy...