Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, wiodąca instytucja szkoleniowa WOT, włącza się w operację „Trwała odporność” w aspekcie, w którym czuje się najlepiej – szkoleniu.
W odpowiedzi na kierowanie żołnierzy WOT do pełnienia tak różnych funkcji podczas pandemii, w tym bardzo istotnej – wsparciu personelu medycznego, Centrum opracowało kurs mający na celu przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo-pielęgnacyjnych w Zakładach Opieki Lekarskiej i Domach Pomocy Społecznej.


Trwający 3 dni pilotażowy kurs prowadzony jest przez wykwalifikowane pielęgniarki oraz psychologa. Uczestnicy opanują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi niezbędne do realizacji zadań takich jak: karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu międzyludzkiego z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.
„Kurs ten nie ma na celu zastąpienia, kursów opiekunów medycznych, trwających rok i kompleksowo przygotowujących uczestników do opieki nad pacjentami leżącymi. Kurs powstał w odpowiedzi na potrzeby wsparcia służby zdrowia. W tych trudnych czasach żołnierze z Brygad Obrony Terytorialnej, muszą się mierzyć z różnorodnymi zadaniami. Do tej pory w DPS-ach nasi żołnierze wykonywali głównie zadania takie jak: ewakuacja, pobieranie wymazów, wsparcie logistyczne, dekontaminacja. Jednak zadrzały się przypadki, gdzie sytuacja była na tyle dramatyczna, że żołnierze musieli wesprzeć personel także w opiece nad podopiecznymi w czynnościach takich jak: mycie, karmienie czy sprzątanie.” – mówi płk Krzysztof Leszczyński Komendant CSWOT.
Pierwszy dzień szkolenia to zajęcia teoretyczne z zakresu psychologii oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie opieki nad osobami starszymi i leżącymi, kolejne dwa dni będą skupiały się na ćwiczeniach praktycznych. Kurs ten zapewni żołnierzom lepsze zgłębienie tematyki opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, pomoże im zrozumieć potrzeby takich osób, a także zapewni efektywniejsze wsparcie personelu medycznego, w sytuacjach, gdy ze względów epidemicznych ilość wykwalifikowanego personelu będzie niewystarczająca.
Przypomnijmy, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej aktywnie wspierają społeczeństwo w zwalczaniu i łagodzeniu skutków pandemii od marca 2020 r.. Obecnie realizują operację pk. „Trwała odporność”, której cele można zamknąć w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Przywracaj. Ich działanie ukierunkowane jest na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych i samorządów.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(22) dla numeru 782120329. 1. ten numer należy do firmy...