Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


CAWOT w Toruniu zakończyło kolejną edycję kursu opieki nad pacjentem leżącym.
Celem kursu jest przygotowanie żołnierzy do wykonywania zadań opiekuńczo – pielęgnacyjnych osób starszych, pensjonariuszy zakładów opieki lekarskiej i domów pomocy społecznej.


Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tej pory do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji „Trwała Odporność” spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje, stąd inicjatywa CSWOT uruchomienia specjalistycznego kursu.
Kurs ten wpisał się już na stałe w program Centrum Szkolenia WOT. Oprócz szkolenia z podstaw opieki nad pacjentem podczas trwania tego kursu wyłaniani są instruktorzy zajęć, którzy po przejściu szkolenia będą nauczać żołnierzy w brygadach. Zostać instruktorem nie jest jednak łatwo, mogą to być osoby z wykształceniem medycznym np.: pielęgniarki czy ratownicy medyczni lub inne osoby które w swojej codziennej pracy mają kontakt z pacjentem leżącym, wykazują się wiedzą i zaangażowaniem, a także ogromną empatią i zrozumieniem pacjenta. „Kurs wsparcia personelu medycznego w opiece nad pacjentem leżącym ukończyłam w listopadzie – mówi szer. Anna Huzarska z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej – Chwilę później mogłam już sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Zgłosiłam się do pomocy w gdańskim DPS-ie „Złota jesień”, w którym personel został mocno okrojony ze względu na sytuację epidemiczną w placówce. Sądzę, że szkolenie w CSWOT przygotowało mnie dobrze, gdyż większość obowiązków, które wykonywałam tj. zmiana pościeli, karmienie, higiena pacjenta, była mi znana z kursu. Praca była bardzo ciężka i wyczerpująca, ale też satysfakcjonująca. Personel Domu Pomocy Społecznej był naprawdę wdzięczny za pomoc otrzymaną od żołnierzy WOT.”
Od 13 do 15 stycznia 2021 r. w toruńskim Centrum Szkolenia WOT odbyła się kolejna edycja kursu opieki nad leżącymi pacjentami. Miniona edycja kursu jest wyjątkowa, gdyż dzięki współpracy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku zajęcia praktyczne prowadzone są w Szpitalu Tymczasowym. Wykorzystanie przestrzeni i sprzętów będących na stanie szpitala sprawia, że kursanci mogą odbywać szkolenie w realnych warunkach. Szpital Tymczasowy powstał na bazie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego i posiada 250 miejsc dla osób chorych. Obecnie nie przyjmuje pacjentów, ale stanowi rezerwę na czas uderzenia trzeciej fali Covid-19. Trzydniowe szkolenie prowadzi wykwalifikowany personel: pielęgniarki, psycholog oraz metodyk nauczania. Tematyka szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji planu opieki nad pacjentem, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z osobami w wieku starszym oraz pacjentami niesamodzielnymi.
Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy biorą udział w zajęciach teoretycznych z zakresu psychologii, metodyki oraz wiedzy niezbędnej do wykonywania czynności opieki nad osobami starszymi i leżącymi, kolejne dwa dni to ćwiczenia praktyczne. Dzięki kursowi żołnierze będą lepiej przygotowani do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, zrozumieją potrzeby takich osób, a także będą lepiej potrafili wesprzeć wykwalifikowany personel medyczny. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od marca 2020 r. aktywnie wspierają walkę państwa z pandemią. Obecnie działania prowadzone są w ramach operacji „Trwała Odporność”. Jej cel skupia się w pięciu słowach: Zapobiegaj, Identyfikuj, Izoluj, Wspieraj, Odtwarzaj. Wojsko wspiera system opieki medycznej, służby sanitarne, regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, samorządy oraz organizacje NGO. Żołnierze pobierają wymazy, pomagają chorym w izolatoriach, wspierają opiekę nad pensjonariuszami w domach pomocy społecznej oraz Policję w monitorowaniu przestrzegania obostrzeń przez osoby objęte kwarantanną i ocenie ich potrzeb.



publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(22) dla numeru 703232914. 1. ten numer należy do firmy...