Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Dnia 13 września 2017 r. na boisku sportowym przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Toruniu odbyła się integracja uczniów Zespołu Edukacyjnego BLOK w Toruniu. Wydarzenie zorganizowane zostało przez pracowników 2-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu i miało na celu integrację uczniów nowo przyjętych z ich starszymi koleżankami i kolegami.
W harmonogramie przewidziane zostały liczne konkurencje sportowe oraz gry i zabawy. Wśród nich wymienić można: wyścigi w workach, przeciąganie liny, konkurs z krzesłami, konkurs karaoke, omnibus. Swój udział w spotkaniu integracyjnym miało również Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu. W trakcie trwania wydarzenia pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej świadczyli uczniom usługi z doradztwa zawodowego.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Doradcy zawodowi przeprowadzali testy zainteresowań zawodowych, a następnie indywidualne doradztwo. Ponadto, uczniowie mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą usług Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży dotyczącą m.in. pośrednictwa pracy, uczestnictwa w programach i projektach realizowanych przez CEiPM, wolontariatu krajowego i zagranicznego.
W ramach promocji wolontariatu zagranicznego “EVS – Each Volunteer Share the experience” zajęcia fitness z elementami jogi przeprowadziła włoszka Marta Pilia, która od lipca 2017 r. realizuje w CEiPM w Toruniu program wymiany międzynarodowej Erasmus +.
publikacja
przez
Chesz pisać? zapoznaj się z


Czytaj komentarze(20) dla numeru 758022773. 1. ten numer należy do firmy...