Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W dniu 28 lipca 2017 roku kadra 2-4 ŚHP z absolwentami toruńskiego hufca wyszli na ulice miasta Torunia, gdzie prowadzili akcję rekrutacyjną na rok szkolny 2017/2018.
Półmetek wakacji to okres, w którym młodzież zastanawia się nad wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Dla młodzieży, która chce połączyć kształcenie ogólne z nauką zawodu naprzeciw wychodzi 2-4 ŚHP oferując kształcenie z przygotowaniem zawodowym w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole branżowej I stopnia oraz formie pozaszkolnej – rzemieślniczej nauce zawodu.
Kształcenie ogólne odbywa się Zespole Edukacyjnym „BLOK” oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Promocję toruńskiego hufca wspierali absolwenci, którzy rozdawali ulotki oraz opowiadali zainteresowanym o swoich doświadczeniach podczas pobytu w OHP. Ich zadowolenie i wdzięczność za okazaną pomoc są najlepszą reklamą jakości kształcenia w toruńskim hufcu.
Ponadto kadra hufca uzupełniała informacje na temat oferty podkreślając korzyści, które daje kształcenie w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu.
Najważniejsze to umowa o pracę, doświadczenie zawodowe, szeroko pojęte wsparcie, pomoc w sytuacjach kryzysowych, organizacja czasu wolnego i udział w licznych imprezach kulturalno - oświatowych i sportowych.
Nauka w OHP jest całkowicie bezpłatna. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 11/13 lub o kontakt pod nr telefonu 56 654 70 68 w. 28publikacja
przez
Chesz pisać? zapoznaj się z


Czytaj komentarze(13) dla numeru 526634813. 1. ten numer należy do firmy...