Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W dniu 22 listopada 2017 r. w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu rozpoczęto realizację projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.W ramach projektu realizowanego w CEiPM w Toruniu, łącznie objętych wsparciem zostanie 20 osób w wieku 18-24 lata z grupy NEET. Obecnie prowadzone są indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz opracowanie ich indywidualnej ścieżki zawodowej.

Przed uczestnikami zaplanowano jeszcze szereg zajęć projektowych, w tym m.in. zajęcia z psychologiem, zajęcia z usamodzielniania się, warsztaty z kreowania wizerunku, kursy zawodowe, kursy komputerowe, kursy językowe i wiele innych. Po ukończonych kursach i szkoleniach uczestnicy projektu odbędą staże zawodowe dające im możliwość pewnego wejścia na rynek pracy.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij

podziel się


Czytaj komentarze(2) dla numeru 720069982. 1. ten numer należy do firmy...