Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W dniu 16 maja w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu odbył się „Dzień Otwarty” w ramach akcji rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020.
Na spotkanie zaproszeni zostali przede wszystkim uczniowie i ich rodzice oraz przedstawiciele szkół i instytucji zajmujących się działaniami na rzecz młodzieży z Torunia i okolic. Na początku spotkania przywitano gości, przedstawiono kadrę hufca oraz zaprezentowano ofertę szkoleniową w ramach akcji rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020.


Wśród przybyłych gości dominowali uczniowie klas kończących ze szkoły podstawowej i gimnazjum, w związku z czym największym zainteresowaniem spotkała się oferta kształcenia w szkole branżowej. Prezentacja sukcesów uczestników 2-4 ŚHP i możliwości, które daje edukacja w strukturach OHP przekonała młodzież, że nie należy patrzeć stereotypowo i stawiać na doświadczenie w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.
O korz yściach i rozwoju, który nastąpił od momentu podjęcia nauki w toruńskim hufcu opowiedziała finalistka Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych” Wiktoria Mądraszewska, zachęcając jednocześnie zebraną młodzież do kontynuowania nauki w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu. Następnie Magdalena Cieślik z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu zaprezentowała działania swojej jednostki oraz zachęcała do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia”. Kolejnym punktem „Dnia Otwartego” było zwiedzanie bazy hufca. Goście zobaczyli świetlice, w których odbywają się zajęcia w ramach organizacji czasu wolnego, siłownię, internat oraz warsztat gastronomiczny. Na zakończenie młodzież korzystała z atrakcji przygotowanych przez uczestników 2-4 ŚHP, swoje umiejętności prezentowali fryzjerzy oraz kucharze.
„Dzień otwarty” był doskonałą okazją do promowania działań jednostki wśród młodzieży chcącej uzupełniać kształcenie ogólne w połączeniu z przygotowaniem zawodowym oraz wszechstronnym rozwojem osobistym. Efektem zorganizowania „Dnia Otwartego” był wzrost świadomości odbiorców związany z działaniami OHP oraz zainteresowanie młodzieży kontynuowaniem edukacji w Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(5) dla numeru 563174267. 1. ten numer należy do firmy...