Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W dniach 21 i 22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 uczestników 2-4 Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu podsumowujące całoroczne zmagania i starania o jak najlepsze wyniki w nauce i na praktykach.
Uroczystość Zakończenia Roku Szkoleniowego 2017/2018 w toruńskim hufcu rozpoczęła Komendant Hufca Kamila Jabłońska kierując do uczestników słowa pełne życzliwości i ciepła, gratulując uzyskanych wyników.


Podziękowała również kadrze za trud włożony w wychowanie. Po przemówieniach nastąpił najważniejszy moment tego dnia - wręczenie wyróżnień oraz nagród za wzorową postawę, wysoką kulturę osobistą i bardzo dobre wyniki w nauce i na praktyce. Nagrodzeni zostali również uczestnicy, którzy swoją aktywnością i zaangażowaniem rozpowszechniali dobre imię hufca w środowisku lokalnym. Uroczystość zakończyła Pani Komendanta 2-4 ŚHP przypominając o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu i życzyła wszystkim udanych wakacji.
W dniu 22.06.2018 roku w Gimnazjum dla Dorosłych w CKU odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Była to dla wszystkich uczestników chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki. Uroczystość rozpoczęła Dyrektor szkoły Pani Joanna Waczyńska, która powitała wszystkich obecnych, a następnie podsumowując miniony rok podziękowała uczniom, nauczycielom i wychowawcy hufca za wysiłek włożony w proces dydaktyczny.
W tym samym dniu odbyło się również uroczyste zakończenie dla uczniów Zespołu Edukacyjnego „BLOK”. Po odśpiewaniu hymnu Polski nastąpiło przekazanie sztandaru obecnych absolwentów dla reprezentacji uczniów z młodszych klas. Przemawiali zarówno uczniowie, dyrekcja oraz grono pedagogiczne. Był to moment refleksji nad minionym rokiem. Nastąpiło pożegnanie absolwentów klas III wraz z krótkim przypomnieniem minionych lat w postaci prezentacji, którą przygotowali wychowawcy.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody od dyrekcji oraz wychowawców, za bardzo dobre oceny, frekwencję oraz aktywność i wkład włożony w reprezentację szkoły. Szczególne wzruszeni byli tegoroczni absolwenci, dla nich rozpocznie się nowy etap życia. Na szczęście wielu będzie kontynuować naukę i zdobywać kwalifikacje zawodowe w ramach OHP. Przypominamy o trwającym naborze na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy do zapoznania z ofertą pod nr telefonu 56 654 70 68 w. 28 lub osobiście w siedzibie hufca przy ulicy Poznańskiej 11/13.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij

podziel się


Czytaj komentarze(20) dla numeru 981572689. 1. ten numer należy do firmy...