Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Wkrótce emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swojego świadczenia. Od 1 grudnia 2019 roku limity znów zmieniają się, ale tym razem będą wyższe niż od września.
Od 1 grudnia 2019 roku zmienia się kwota, do której emeryci lub renciści mogą dorobić bez ryzyka zmniejszenia świadczenia. O limitach muszą pamiętać tylko wcześniejsi emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń i nie muszą się martwić rozliczeniami z ZUS. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (obecnie 1100 zł. brutto). Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.


Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.
Kiedy ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę lub rentę Wysokość pobieranej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zostanie zawieszone w przypadku osiągania przez emeryta lub rencistę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Od 1 grudnia 2019 roku do 29 lutego 2020 roku kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć wzrasta i w zależności od tego czy nie przekraczaliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok 60 lub 120 zł - informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Od 1 grudnia 2019 roku kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: · 70% przeciętego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3452,20zł · 130% tego wynagrodzenia, tj. 6411,10zł
Zmniejszenie świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia, a zawieszenie po przekroczeniu 130%. Jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3452,20zł miesięcznie, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Uzyskanie przychodów w granicach od 3452,20zł do 6411,10zł miesięcznie, spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to kwota 599,04 zł, renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 449,31 zł - zaś renty rodzinnej dla jednej osoby - 509,22 zł. Nieco inaczej wyglądają potracenia przy rentach socjalnych. Tu przekroczenie przychodu w kwocie 3452,20 zł spowoduje zawieszenie, a nie zmniejszenie świadczenia. Natomiast przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6411,10zł miesięcznie, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty świadczenia.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(18) dla numeru 845561772. 1. ten numer należy do firmy...