Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu rozpoczęto koleją form wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”.
Od początku grudnia młodzież biorąca udział w projekcie uczestniczy w zajęciach grupowych z doradztwa zawodowego prowadzonych przez pracowników Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu.


W projekcie uczestniczy 20 osób w wieku 18-24 lata, nie uczących się, nie szkolących i nie pracujących. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy projektowe, a zajęcia dla każdej z nich prowadzone są niezależnie od siebie.
W trakcie zajęć doradcy zawodowi MCIZ omawiają zagadnienia związane z poruszaniem się na rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia, a także sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zajęcia mają również na celu wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz zapoznanie z mechanizmami, którymi kierują się pracodawcy w trakcie poszukiwania pracowników. Zajęcia mają charakter teoretyczny, praktyczny oraz warsztatowy i są wzbogacone o formy interaktywne.
Przed uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” jeszcze wiele form wsparcia. W harmonogramie projektu przewidziane są zajęcia w psychologiem, zajęcia z usamodzielniania się, kurs językowy, kurs prawa jazdy kat. B, kurs komputerowy i kurs ECDL, a także warsztaty z kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i zakupem ubrań.
Następnie, uczestnicy realizować będą kurs zawodowe, po których rozpoczną 3-miesieczne staże zawodowe. Na czas trwania projektu uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Mają także możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów dojazdów na zajęcia i wyżywienia.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij

podziel się


Czytaj komentarze(22) dla numeru 956421562. 1. ten numer należy do firmy...